ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม


ปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

#กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ โรงเรียนแวงพิทยาคม